GDPR

Vi uppfyller kraven i GDPR om hur personinformation får behandlas.

Vår målsättning är att alla våra kunder ska vara trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Därför arbetar vi löpande med att säkerställa att vi följer GDPR (General Data Protection Regulation) i alla processer och att vi efterlever de krav som dataskyddsförordningen ställer.

Syftet med lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information om såväl anställda som kunder eller potentiella kunder. EU hoppas med GDPR att få fram en samständighet bland EU:s medlemsstater gällande den här typen av regelverk.

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter på kunder som inte har handlat från eller haft kontakt med Gastroshop International AB på minst 3 år tas bort från vårt system.

Vilka personuppgifter har vi?

Vi sparar endast de uppgifter som vi behöver för att kunna leverera varor, ge dig service, information, göra uppföljning på ärenden och vi vissa fall teckna avtal.
Vårt mål är att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Namn och adress på företaget som du representerar
• Uppgifter som du uppger självmant och frivilligt

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal.