Köpvillkor

 

Köpvillkor:

GASTROSHOP.SE har som mål att alltid ge professionell och hög service till våra kunder. Nedan följer de köpvillkor som vi arbetar efter, och som överensstämmer med gällande lagstiftning och våra egna riktlinjer.

Vid frågor, kontakta oss på info@gastroshop.se 

Priser:

Alla priser är angivna i SEK exkl. moms. Priset som gäller är det pris som är angivet den dag kunden gör sin beställning.

 

Beställning:

Minsta beställningsvärde för fri frakt är 1000 SEK exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Gastroshop.se behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Bekräftelse:

När vi mottagit din order skickar vi dig snarast en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning. I orderbekräftelsen kontrollera leveransadressen, leveranstid och att beställda varor stämmer. Leveranstid kan variera jämfört med uppskattad leveranstid på hemsidan. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med oss.

 

Betalning:

Det går att betala via:

Kortbetalning med VISA eller Mastercard (inga avgifter från Gastroshop.se tillkommer)

Direktinbetalning från egen bank (inga avgifter från Gastroshop.se tillkommer)
Faktura genom extern partner, Klarna
Faktura företag

Leasing / hyra 

 

Frakt och leverans:

* Alla priser på Gastroshop.se inkluderar frakt till ort på fastland i Sverige. (För fri frakt måste det sammanlagda ordervärdet överstiga 1000 SEK exkl. moms)

* Kostnader för färja eller bro eller special frakt tillkommer. Tillkommande kostnader kommer meddelas separat innan order skickas. att 

Beräknad leveranstid är cirka 4 - 7  arbetsdagar, gällande lagervaror. Leverans sker till angiven leveransadress enligt respektive speditörs utkörningsvillkor. Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen.

Förseningar som Gastroshop.se ej kan påverka,  är ej en anledning att häva ett köp. Då leveranstider endast är en riktlinje vid order, måste vi få möjlighet att inom 2 månader leverera produkten. Specialbeställda produkter av kund  kan ej avbeställas.

Vi förbehåller oss rätten att neka order av produkter som ej lagerförs, med ett ordervärde under 5000 SEK exkl. moms, eftersom import av vara då ej är ekonomiskt hållbar.

Leveransförseningar: Leveransförseningar kan t ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi har uppgivit.

 

Transport:

Vi använder oss av Posten/DHL/Schenker m. fl transportörer när vi skickar varor. Om varan kommer bort, eller om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till transportören före underskrift av mottagningsblanketten. Om transportören ej åtager sig skadeansvaret kontaktar du oss. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige.

Transportrisk: Vår fraktpartner står för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för eventuell retur till oss.

Reklamation, transportskada: Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.

Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada.

Inspektion av levererad vara
Som kund har ni enligt våra villkor undersökningsplikt av levererad vara/varor. Därför ber vi er att noga undersöka att levererad vara/varor är fri från ytter skador innan ni på leveranssedeln godkänner att varan/varorna levererats skadefritt.


Om ni väljer att inte undersöka levererad vara/varor gäller inte er reklamationsrätt för sådana skador som borde ha upptäckts vid en sedvanlig undersökning av varan/varorna.
Gör följande:

1. Undersök noggrant emaballaget/förpackningen efter synliga skador, vi skada skall detta noteras på tranportdokumentet/fraktsedeln och be tranportören ta tillbaka varan.

2. Varan skall inom 3 dagar från mottagande packas upp och undersökas efter eventuella transportskador och omdelbart anmälas till transportföretaget.

Punkt 1. Skall utföras oavsett och tranportörer vill påskynda förloppet.

Gastroshop AB är inte ansvariga för skada som resulterar i skadestånd, inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemanskada (samt skador bortom vår kontroll), tillföljd av skadad vara.

 Dold skada ska anmälas till transportören snarast, dock senast tre (3) dagar efter mottagandet av sändningen. Transportören/säljare ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada.

Anmärkning om skada på gods som uppkommit till följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall, ska göras vid godsets utlämnande.

Skadat gods skall anmälas direkt till transportören innan undertecknandet av fraktsedeln. Vi det fall köparen undertecknar fraktsedeln, eller annat dokument uppvisat av speditören, och sedermera köparen finner transportskador på varan kommer reklamationen inte att godkännas.

Reklamation:

Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss via mail för vidare detaljinstruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en vara står kunden för frakten och eventuell ersättningsleverans. Om felet visar sig vara vårt, betalas denna kostnad tillbaka till kunden. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning, med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden (ni) återsänder den är kunden (ni) betalningsansvarig.

 

Returer/Byten:

Lagervaror: Om kund har gjort en felbeställning och vill att Gastroshop.se skall återta produkten, debiteras kund (ni) 30 procent av ordervärdet, samt fraktkostnad.

Vi byter endast ouppackade produkter, som går att sälja som nya
Vid felbeställningar återbetalas 70 procent av beloppet
Frakter debiteras kunden
Produkter som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej bytas/returneras (för att kontrollera om varan ingår i ordinarie lagersortiment, kontakta säljaren före köp)
Returfrakt hanteras av kunden (tänk på att alla frakter skall skickas med spårbar transport)
Alla returer skall godkännas av Gastroshop.se
Ångerrätt: Gastroshop.se tillämpar reglerna i köplagen. Vi arbetar endast mot företag.

 

Installation/Montering/Handhavande:

Gastroshop.se säljer tusentals olika maskiner, vi har inte möjlighet att bistå kunder i hur dessa maskiner fungerar, vi kräver av dig som är kund att du har utbildning i, eller har erfarenhet av, att använda restaurangmaskiner. Observera att vissa maskiner kan vara farliga i fel händer.

Gastroshop.se åtar sig ej installation eller montering av köpt produkt. Många av våra produkter kräver installation av behörig yrkesman. Efter behörig installation skall alltid installationsintyg skickas till Gastroshop.se. I vissa fall bortfaller garantin på produkten om detta ej genomförs.

 

Garanti:

Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter.

Reservdelsgaranti täcker endast reservdelar. Övriga kostnader såsom arbete, restid, reskostnad, frakt eller liknande ersätts inte.

 För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti. Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner, spisar m fl. vilkas motorer, drev kan brännas sönder vid överhettning, såvida inte konstruktionsdel kan påvisas). Vi har ej möjlighet att skicka ut reparatör till kund. Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada.

 Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjnig), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisa på begäran.

 

Undersökningsplikt:

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods. Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej. Reklamation måste ske omgående till speditören och Köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om Köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

 

Illustration och dokumentation:

Alla bilder som används för presentationen i online-butiken är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan tjänar som illustration. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken bildskärm som används. Avgörande är den tekniska beskrivningen av objektet. Vi friskriver oss även från felaktiga uppgifter, dessa produkter kan ej användas som underlag för byggritningar eller liknande. Vissa varor ändras och tar slut, då har vi rätten att leverera en liknande produkt.

 

Force Majeure:

Gastroshop.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Vi frågor är du alltid välkommen att ringa eller e-posta till oss.

 

 

 

 

Köpvillkor

 

Köpvillkor:

GASTROSHOP.SE har som mål att alltid ge professionell och hög service till våra kunder. Nedan följer de köpvillkor som vi arbetar efter, och som överensstämmer med gällande lagstiftning och våra egna riktlinjer.

Vid frågor, kontakta oss på info@gastroshop.se 

Priser:

Alla priser är angivna i SEK exkl. moms. Priset som gäller är det pris som är angivet den dag kunden gör sin beställning.

 

Beställning:

Minsta beställningsvärde är 1000 SEK exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Gastroshop.se behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Bekräftelse:

När vi mottagit din order skickar vi dig snarast en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning. I ordererbekräftelsen kontrollera leveransadresss, leveranstid och att beställda varor stämmer. Leveranstid kan variera jämfört med uppskattad leveranstid på hemsidan. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med oss.

 

Betalning:

Det går att betala via:

Kortbetalning med VISA eller Mastercard (inga avgifter från Gastroshop.se tillkommer)

Direktinbetalning från egen bank (inga avgifter från Gastroshop.se tillkommer)
Faktura genom extern partner, Klarna
Faktura företag

Leasing / hyra 

Äganderättsförbehåll:

Gastroshop International AB förbehåller sig äganderätten för samtliga varor tills full likvid erhållits.

 

Frakt och leverans:

Alla priser på Gastroshop.se inkluderar frakt inom Sverige.

* Leveranser som kräver speciella transporttjänster utöver normal transport ex sjötransport, leverans till privat adress, avisering m.m ingår inte i den fria frakten. Överstigande kostnad kommer att specifieras på ordererkännande från Gastroshop.se innan leverans sker. 

 

Beräknad leveranstid är cirka 4 - 7  arbetsdagar, gällande lagervaror. Leverans sker till angiven leveransadress enligt respektive speditörs utkörningsvillkor. Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen.

Förseningar som Gastroshop.se ej kan påverka,  är ej en anledning att häva ett köp. Då leveranstider endast är en riktlinje vid order, måste vi få möjlighet att inom 2 månader leverera produkten. Specialbeställda produkter av kund  kan ej avbeställas.

Vi förbehåller oss rätten att neka order av produkter som ej lagerförs, med ett ordervärde under 5000 SEK exkl. moms, eftersom import av vara då ej är ekonomiskt hållbar.

Leveransförseningar: Leveransförseningar kan t ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi har uppgivit.

 

Transport:

Vi använder oss av Posten/DHL/Schenker m. fl transportörer när vi skickar varor. Om varan kommer bort, eller om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till transportören före underskrift av mottagningsblanketten. Om transportören ej åtager sig skadeansvaret kontaktar du oss. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige.

Transportrisk: Vår fraktpartner står för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för eventuell retur till oss.

Reklamation, transportskada: Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.

Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada.

Inspektion av levererad vara
Som kund har ni enligt våra villkor undersökningsplikt av levererad vara/varor. Därför ber vi er att noga undersöka att levererad vara/varor är fri från ytter skador innan ni på leveranssedeln godkänner att varan/varorna levererats skadefritt.


Om ni väljer att inte undersöka levererad vara/varor gäller inte er reklamationsrätt för sådana skador som borde ha upptäckts vid en sedvanlig undersökning av varan/varorna.
Gör följande:

1. Undersök noggrant emaballaget/förpackningen efter synliga skador, vi skada skall detta noteras på tranportdokumentet/fraktsedeln och be tranportören ta tillbaka varan.

2. Varan skall inom 3 dagar från mottagande packas upp och undersökas efter eventuella transportskador och omdelbart anmälas till transportföretaget.

Punkt 1. Skall utföras oavsett och tranportörer vill påskynda förloppet.

Gastroshop AB är inte ansvariga för skada som resulterar i skadestånd, inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemanskada (samt skador bortom vår kontroll), tillföljd av skadad vara.

 Dold skada ska anmälas till transportören snarast, dock senast tre (3) dagar efter mottagandet av sändningen. Transportören/säljare ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada.

Anmärkning om skada på gods som uppkommit till följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall, ska göras vid godsets utlämnande.

Skadat gods skall anmälas direkt till transportören innan undertecknandet av fraktsedeln. Vi det fall köparen undertecknar fraktsedeln, eller annat dokument uppvisat av speditören, och sedermera köparen finner transportskador på varan kommer reklamationen inte att godkännas.

Reklamation:

Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss via mail för vidare detaljinstruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en vara står kunden för frakten och eventuell ersättningsleverans. Om felet visar sig vara vårt, betalas denna kostnad tillbaka till kunden. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning, med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden (ni) återsänder den är kunden (ni) betalningsansvarig.

 

Returer/Byten

Lagervaror: Om kund har gjort en felbeställning och vill att Gastroshop.se skall återta produkten, debiteras kund (ni) 30 procent av ordervärdet, samt fraktkostnad.

Vi byter endast ouppackade produkter, som går att sälja som nya
Vid felbeställningar återbetalas 70 procent av beloppet
Frakter debiteras kunden
Produkter som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej bytas/returneras (för att kontrollera om varan ingår i ordinarie lagersortiment, kontakta säljaren före köp)
Returfrakt hanteras av kunden (tänk på att alla frakter skall skickas med spårbar transport)
Alla returer skall godkännas av Gastroshop.se
Ångerrätt: Gastroshop.se tillämpar reglerna i köplagen. Vi arbetar endast mot företag.

Installation/Montering/Handhavande: Gastroshop.se säljer tusentals olika maskiner, vi har inte möjlighet att bistå kunder i hur dessa maskiner fungerar, vi kräver av dig som är kund att du har utbildning i, eller har erfarenhet av, att använda restaurangmaskiner. Observera att vissa maskiner kan vara farliga i fel händer.

Gastroshop.se åtar sig ej installation eller montering av köpt produkt. Många av våra produkter kräver installation av behörig yrkesman. Efter behörig installation skall alltid installationsintyg skickas till Gastroshop.se. I vissa fall bortfaller garantin på produkten om detta ej genomförs.

 

Garanti:

Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter.

Reservdelsgaranti täcker endast reservdelar. Övriga kostnader såsom arbete, restid, reskostnad, frakt eller liknande ersätts inte.

För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti. Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner, spisar m fl. vilkas motorer, drev kan brännas sönder vid överhettning, såvida inte konstruktionsdel kan påvisas). Vi har ej möjlighet att skicka ut reparatör till kund. Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada.

Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjnig), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisa på begäran.

 

Undersökningsplikt:

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods. Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej. Reklamation måste ske omgående till speditören och Köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om Köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

Illustration och dokumentation:

Alla bilder som används för presentationen i online-butiken är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan tjänar som illustration. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken bildskärm som används. Avgörande är den tekniska beskrivningen av objektet. Vi friskriver oss även från felaktiga uppgifter, dessa produkter kan ej användas som underlag för byggritningar eller liknande. Vissa varor ändras och tar slut, då har vi rätten att leverera en liknande produkt.

 

Force Majeure:

Gastroshop.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Vi frågor är du alltid välkommen att ringa eller e-posta till oss.